OFFICE HOURS:
Mon. - Sat.
08h00 - 17h00

NO CALLS ON
SUNDAYS PLEASE!
For IRRIGATION in the LOWVELD
Akkurate weergawe van die feite is ons doelwit maar Boet Nothnagel Eiendomme of sy personeel kan nie verantwoordelik gehou word vir enige foute of weglatings nie
Welcome to BOET NOTHNAGEL EIENDOMME!

Verskeie plase is gereeld beskikbaar. Suikerrietplase, Mangoplase, Groenteplase, Wildsplase, Plotte, Gastehuise/Lodges, Besighede, Erwe en Huise. Vir eiendom in Mpumalanga en die Oostelike HoŽveld, kontak ons gerus.

Wide variety of farms are regularly available. Sugar Cane farms, Fruit farms, Vegetable farms, Game farms, Small Holdings, Guest houses/Lodges, Businesses, Stands and Houses. For property in Mpumalanga and the Eastern Highveld, contact us.


More information